Trigger

Montaż instalacji Auto-Gaz

Zasilanie silników spalinowych gazem

Dzięki zastosowaniu instalacji zasilania silników spalinowych gazem możliwe jest zmniejszenie wydatków na paliwo o ok. 60%. Taka oszczędność wynika z relacji cen pomiędzy gazem (propan-butan), a etyliną. Cena gazu oscyluje w przedziale 60-70% ceny etyliny. Podobna relacja cen występuje w innych krajach Europy, gdzie zasilanie silników gazem znalazło szerokie zastosowanie. Instalacje LPG cieszą się popularnością nie tylko ze względu na duże oszczędności, ale przede wszystkim ze względu na ochronę środowiska naturalnego.

Gaz (LPG) jest zatem paliwem:

  • ekonomicznym (60% ceny etyliny),
  • ekologicznym (mniejsza emisja zanieczyszczeń),
  • ogólnie dostępnym (na terenie całego kraju i za granicą).

Aby możliwe było zasilanie silnika gazem, należy zamontować do pojazdu alternatywny układ zasilania. Montaż takiego układu w samochodzie trwa około 5 godzin i wiąże się z wydatkiem od 1000,- PLN (dla gaźnikowych układów zasilania) do 1400 - 2000,- PLN (dla wtryskowych układów zasilania z sondą lambda).

montaż instalacji gazowych (LPG)

POLECANY ARTYKUŁ >>>